Økologi vs. konventionelt landbrug

I 2050 forventes klodens befolkning at være vokset til 10 milliarder. FN vurderer, at vi derfor har brug for 50 % mere mad, end vi producerer i dag. Økologisk landbrug kræver mere plads, end konventionelt landbrug, og derfor vil man være nødt til at fælde mere skov, hvilket er dårligt nyt for klimaet. Samtidig har vi også en alvorlig biodiversitetskrise og en voksende bekymring for forurening af vores drikkevand.

Diskuter dilemmaer, udfordringer og mulige løsninger, med henblik på at foreslå 3 konkrete tiltag, der har afgørende betydning for, hvordan fremtidens landbrug i Danmark skal se ud, når dansk landbrug skal nedbringe udledningen af drivhusgas med 55-65 % frem mod 2030, fx:

Debattører:

 • Danmarks Naturfredningsforening har omkring 130.000 medlemmer og arbejder for natur, biodiversitet og økologi. De er ofte i opposition til Bæredygtigt Landbrug, da de mener, at sprøjtegifte ødelægger biodiversitet og vandforsyning.
 • Landbrug og Fødevarer er den største interesseorganisation inden for landbruget i Danmark, og beskæftiger sig også med bæredygtighed. Deres rolle er at agere lobby for deres ca. 30.000 medlemmer, så de får de bedst mulige vilkår.
 • Bæredygtigt Landbrug er en udbryderorganisation fra Landbrug og Fødevarer. Medlemmerne bruger gerne en hårdere retorik for at få deres argumenter igennem. De er imod bl.a. CO2-afgift på landbrug, økologi og generelt imod begrænsninger i produktionsforhold for landmændene. 

Moderator:

 • Debatten indledes og modereres af en moderator. Moderatoren er ordstyrer og sørger for at alle får taletid. Det er også moderatorens opgave at opsummere og afrunde debatten.

Vejledning

Hver elev/gruppe tildeles en rolle som debattør eller moderator. Eleverne kan debattere klassevis, hvor hver rolle repræsenteres af en gruppe af elever, eller i mindre grupper, hvor hver elev har en rolle. 

Målet med debatten er at aktørerne skal nå frem til 3 konkrete tiltag /løsninger (skrives på tavlen), som alle vil arbejde for at nå: 

 • Hvad er de 3 tiltag/løsninger? 
 • Hvad er tidsrammen for, hvornår de skal være opnået?
 • Hvad er konsekvensen, hvis de tre tiltag ikke opnås?
 • Hvad er de økonomiske aspekter (er der nogle der skal betale noget ifm. løsningen eller som mister indtjening/bør kompenseres ved løsningen)?

Forberedelse (ca. 30-45 min. i klassen eller som hjemmearbejde):

 • Forbered en kort tale på 1-3 minutter med dine hovedsynspunkter. 
 • Forbered forslag til konkrete tiltag/løsninger samt argumenter. 

Debat (ca. 45 min): 

 • Moderatoren indleder debatten med en kort introduktion (1-3 min.)
 • Debattørerne præsenterer efter tur sig selv og holder et kort oplæg/tale på 1-3 minutter med deres hovedsynspunkter (10-15 min. i alt)
 • Dernæst er der fri debat med moderatoren som ordstyrer (15-30 min.).
 • Moderatoren afrunder debatten (2 min.)
 • Evt. opsamling/evaluering 

Hold en god og saglig tone.