Vildt vejr

Geografi / Naturgeografi, Dansk

Lær om klimaforandringernes betydning for vejret, vejrfænomener og fremtidens vilde vejr.

Podcast

Det kan være svært at se de to millimeter, som havet stiger hvert år omkring Danmark eller føle de 1,5 grader, som temperaturen er steget i Danmark siden slutningen af 1800-tallet. Men det vilde vejr – det kan vi godt mærke.

Klimaforandringerne ser vi allerede nu, og det stigende antal skybrud, flere dage med tørke, flere hedebølger og mindre frost bliver stadig tydeligere.

I dette afsnit snakker vi derfor med en af verdens førende klimaforskere, professor og leder af SDU Climate Cluster, Sebastian Mernild, og sammen ser vi på en gammel sang, som måske forudsagde nutidens vilde vejr.

Video

Fakta-ark

Download fakta-ark som pdf