Grøn energi vs. natur

Målsætningen er, at Danmark skal være 100 % fri for fossile brændsler i 2050.  Derfor er der stort fokus på udrulningen af vedvarende energikilder som vindmøller, solceller og biogasanlæg. Men opsætningen af især vindmøller på land har været udfordret af især borgere, der ikke ønsker at få ødelagt natur og udsigt omkring deres boliger. Ved opsætning af havvindmøller er naturhensyn også vigtigt, ligesom etableringen af kunstige energiøer skaber både glæde og bekymringer.

Diskuter dilemmaer, udfordringer og mulige løsninger, med henblik på at foreslå 3 konkrete tiltag i forhold til at opnå målet om en fossilfri energisektor, fx:

Debattører:

 • Green Power Denmark er en grøn brancheforening med ca. 1.500 medlemmer. De repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien.
 • Better Energy er en virksomhed som producerer vedvarende energi og hvis ønske er at accelerere udviklingen indenfor vedvarende energi.
 • Behave green (tidligere Naboskab) er en gruppe af antropologer, sociologer og samfundsvidenskabelige adfærdseksperter, der bruger deres viden til at skabe dialog mellem de parter, som ønsker grøn omstilling.
 • Klimaministeren spiller en væsentlig rolle i forhold til analyser, regulering og implementeringen af konkrete tiltag i forbindelse med udbygningen af vedvarende energi. 

Evt. kan debatten udvides  til også at handle om alternativer:

 • Atomkraft ja tak er en forening som kæmper for at Danmark skal inddrage brugen af atomkraft som grøn energikilde. 

Moderator:

 • Debatten indledes og modereres af en moderator. Moderatoren er ordstyrer og sørger for at alle får taletid. Det er også moderatorens opgave at opsummere og afrunde debatten.

Vejledning

Hver elev/gruppe tildeles en rolle som debattør eller moderator. Eleverne kan debattere klassevis, hvor hver rolle repræsenteres af en gruppe af elever, eller i mindre grupper, hvor hver elev har en rolle. 

Målet med debatten er at aktørerne skal nå frem til 3 konkrete tiltag /løsninger (skrives på tavlen), som alle vil arbejde for at nå: 

 • Hvad er de 3 tiltag/løsninger? 
 • Hvad er tidsrammen for, hvornår de skal være opnået?
 • Hvad er konsekvensen, hvis de tre tiltag ikke opnås?
 • Hvad er de økonomiske aspekter (er der nogle der skal betale noget ifm. løsningen eller som mister indtjening/bør kompenseres ved løsningen)?

Forberedelse (ca. 30-45 min. i klassen eller som hjemmearbejde):

 • Forbered en kort tale på 1-3 minutter med dine hovedsynspunkter. 
 • Forbered forslag til konkrete tiltag/løsninger samt argumenter. 

Debat (ca. 45 min): 

 • Moderatoren indleder debatten med en kort introduktion (1-3 min.)
 • Debattørerne præsenterer efter tur sig selv og holder et kort oplæg/tale på 1-3 minutter med deres hovedsynspunkter (10-15 min. i alt)
 • Dernæst er der fri debat med moderatoren som ordstyrer (15-30 min.).
 • Moderatoren afrunder debatten (2 min.)
 • Evt. opsamling/evaluering 

Hold en god og saglig tone.