Tøjkrise

I Danmark køber vi i gennemsnit 15 kg tøj om året per indbygger, og vores tøjforbrug er langt højere end i mange andre lande. På verdensplan står tøjindustrien for 10 % af den samlede CO2-udledning, og tøjet er ofte produceret af tekstilarbejdere i udviklingslande under kummerlige forhold. En del af vores tøj bliver genbrugt, men langt det meste ender på lossepladser eller på forbrændingen. 

Diskuter dilemmaer, udfordringer og mulige løsninger, med henblik på at foreslå 3 konkrete tiltag, der kan bidrage til at gøre vores tøjproduktion og forbrug mere bæredygtigt, fx:

 • Skal vi købe mindre tøj eller skal der kun produceres bæredygtigt/genanvendeligt tøj og tekstiler
 • Er det forbrugerens eget ansvar eller skal der regulering, klimaafgifter eller rationering på tøj i Danmark? 
 • Er Tøjbiblioteker en løsning? Kom med flere idéer.  
 • Hvordan adresserer vi den globale uretfærdighed forbundet med vores tøjforbrug?

Debattører: 

 • Ung(e) modebevidste og kritiske forbrugere der gerne vil købe lækkert tøj og være klimabevidste.

Moderator:

 • Debatten indledes og modereres af en moderator. Moderatoren er ordstyrer og sørger for at alle får taletid. Det er også moderatorens opgave at opsummere og afrunde debatten.

Vejledning

Hver elev/gruppe tildeles en rolle som debattør eller moderator. Eleverne kan debattere klassevis, hvor hver rolle repræsenteres af en gruppe af elever, eller i mindre grupper, hvor hver elev har en rolle. 

Målet med debatten er at aktørerne skal nå frem til 3 konkrete tiltag /løsninger (skrives på tavlen), som alle vil arbejde for at nå: 

 • Hvad er de 3 tiltag/løsninger? 
 • Hvad er tidsrammen for, hvornår de skal være opnået?
 • Hvad er konsekvensen, hvis de tre tiltag ikke opnås?
 • Hvad er de økonomiske aspekter (er der nogle der skal betale noget ifm. løsningen eller som mister indtjening/bør kompenseres ved løsningen)?

Forberedelse (ca. 30-45 min. i klassen eller som hjemmearbejde):

 • Forbered en kort tale på 1-3 minutter med dine hovedsynspunkter. 
 • Forbered forslag til konkrete tiltag/løsninger samt argumenter. 

Debat (ca. 45 min): 

 • Moderatoren indleder debatten med en kort introduktion (1-3 min.)
 • Debattørerne præsenterer efter tur sig selv og holder et kort oplæg/tale på 1-3 minutter med deres hovedsynspunkter (10-15 min. i alt)
 • Dernæst er der fri debat med moderatoren som ordstyrer (15-30 min.).
 • Moderatoren afrunder debatten (2 min.)
 • Evt. opsamling/evaluering 

Hold en god og saglig tone.