Politisk paneldebat: Hvad mener de politiske partier om klimaet? 

Klimaet er et af tidens hotteste politiske emner – eller det burde det i hvert fald være! Alle politiske partier i Danmark anerkender klimaforandringerne, men hvad mener de enkelte partier om, hvordan vi løser klimakrisen og hvor presserende er det? 

I en politisk paneldebat skal I agere politikere og vælgere. Halvdelen af eleverne er politikere (fordelt på partier) og halvdelen er vælgere (dem selv). Politikerne skal fremlægge de politiske partiers hovedsynspunkter på klimaområdet for vælgerne, svare på spørgsmål fra vælgerne og debattere. Målet er at nå frem til 3 konkrete tiltag/løsninger, som alle vil arbejde for at nå. Evt. udvælges et aktuelt klimarelateret emne, som der fokuseres på (fx landbrug, transport, privat forbrug). Debatten afsluttes med en afstemning, hvor vælgerne afgiver stemmer. Vinderen af debatten er det parti, som får flest stemmer.

Find inspiration til aktuelle emner og hvad de politiske partier mener om klima på parti-hjemmesiderne og i medierne, fx om landbrug, flyrejser og 2030-mål

Debattører (evt. udvælges 5 partier):

Moderator:

 • TV-studievært, der indleder og modererer debatten. Moderatoren er ordstyrer og sørger for at alle får taletid. Det er også moderatorens opgave at opsummere og afrunde debatten.

Vejledning

Hver elev/gruppe tildeles en rolle som politiker (evt. udvælges 5 politiske partier), vælger eller moderator. Eleverne kan debattere klassevis, hvor hver rolle repræsenteres af en gruppe af elever, eller i mindre grupper, hvor hver elev har sin egen rolle. 

Målet med debatten er at aktørerne skal nå frem til 3 konkrete tiltag/løsninger, som alle vil arbejde for at nå: 

 • Hvad de tre tiltag helt præcis skal gå ud på (og skrive dem på tavlen)
 • Hvad er tidsrammen for, hvornår de skal være opnået
 • Hvad er konsekvensen, hvis de tre tiltag ikke opnås
 • Hvad er de økonomiske aspekter (er der nogle der skal betale noget ifm. løsningen eller som mister indtjening/bør kompenseres ved løsningen)?

Forberedelse:

 • Politikerne forbereder en kort tale på 1-3 minutter og mindst 3 argumenter/ hovedsynspunkter, for det parti, de repræsenterer. 
 • Vælgerne tildeles et parti (eller flere), som de skal stille spørgsmål til, forbereder spørgsmål og læser baggrundsartikler.

Debat (ca. 45 min): 

 • Moderatoren indleder debatten med en kort introduktion (1-3 min.)
 • Politikerne præsenterer efter tur sig selv og holder et kort oplæg/tale på 1-3 minutter med deres hovedsynspunkter (10-15 min. i alt)
 • Spørgerunde hvor vælgerne stiller spørgsmål, efterfulgt af fri debat med moderatoren som ordstyrer (15-30 min.)
 • Moderatoren afrunder debatten, vælgerne stemmer og resultatet opgøres (5 min.)
 • Evt. opsamling/evaluering 

Hold en god og saglig tone.