Hvem tager skraldet?

Som danskere genererer vi i gennemsnit 813 kg affald hvert år og vi er dermed europamestre i skrald. Meget affald ender i havet og skyller op på strande langt fra de lande, der er skyld i affaldet. Engangsservice, plastikkrus og kaffekopper til takeaway udgør en stor del af plastikaffaldet.

Diskuter dilemmaer, udfordringer og mulige løsninger, med henblik på at foreslå 3 konkrete tiltag, fx:

 • Hvad er barriererne for mere bæredygtig engangsemballage – og hvordan overkommer vi dem?
 • Kan forbrugerne ændre adfærd? Er der nødt til at være forskellige løsninger til forskellige situationer?
 • Bør engangsemballage til take-away forbydes helt eller delvist – eller er bæredygtige alternativer vejen frem? 
 • Hvem har ansvaret for at rydde op på de kyster, der lider under, at andres landes skrald skyller op på strandene 

Debatører: 

 • Plast.dk er en brancheforening for danske plastvirksomheder med i alt 275 medlemmer. Der er mere end 26.000 jobs i Danmark i plastindustrien.
 • Plastic Change er en miljøorganisation, som arbejder for at reducere forbrug og produktion af plastik, bl.a. pga. problemerne med plastik i havet
 • Kleen hub er Danmarks første digitale returneringssystem for genanvendelige kaffekopper og mademballage, der bruges til takeaway og i kantiner i København og Aarhus.

Moderator:

 • Debatten indledes og modereres af en moderator. Moderatoren er ordstyrer og sørger for at alle får taletid. Det er også moderatorens opgave at opsummere og afrunde debatten.

Vejledning

Hver elev/gruppe tildeles en rolle som debattør eller moderator. Eleverne kan debattere klassevis, hvor hver rolle repræsenteres af en gruppe af elever, eller i mindre grupper, hvor hver elev har en rolle. 

Målet med debatten er at aktørerne skal nå frem til 3 konkrete tiltag /løsninger (skrives på tavlen), som alle vil arbejde for at nå: 

 • Hvad er de 3 tiltag/løsninger? 
 • Hvad er tidsrammen for, hvornår de skal være opnået?
 • Hvad er konsekvensen, hvis de tre tiltag ikke opnås?
 • Hvad er de økonomiske aspekter (er der nogle der skal betale noget ifm. løsningen eller som mister indtjening/bør kompenseres ved løsningen)?

Forberedelse (ca. 30-45 min. i klassen eller som hjemmearbejde):

 • Forbered en kort tale på 1-3 minutter med dine hovedsynspunkter. 
 • Forbered forslag til konkrete tiltag/løsninger samt argumenter. 

Debat (ca. 45 min): 

 • Moderatoren indleder debatten med en kort introduktion (1-3 min.)
 • Debattørerne præsenterer efter tur sig selv og holder et kort oplæg/tale på 1-3 minutter med deres hovedsynspunkter (10-15 min. i alt)
 • Dernæst er der fri debat med moderatoren som ordstyrer (15-30 min.).
 • Moderatoren afrunder debatten (2 min.)
 • Evt. opsamling/evaluering 

Hold en god og saglig tone.